s

Olympos Mat & Bar
Malmgatan 7, Katrineholm
0150-599 60
info@olymposmatochbar.se

FB IG V LI

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Olympos Mats & Bar:s verksamhet (M.H.S. Thamer AB)

Generellt

Information vid kundkontakter är en av Olympos Mas & Bar viktigaste tillgångar.

Olympos Mat & Bar verksamheter är förpliktigade att skydda din integritet och denna sekretesspolicy anger hur vi säkerställer detta.

Olympos Mat & Bar har kartlagt vilka olika kategorier av intressenter som finns gällande personuppgifter. Lagliga grunder och myndighetskrav finns också kartlagda. Systemstöd (innehållande personuppgifter) samt personuppgiftsbiträden (avtal) finns inventerat och förvaltningsbart för kommande revisioner. Olympos Mat & Bar har enbart tillgång till personuppgifter som behövs för egen verksamhet, och inte personuppgifter som finns hos andra myndigheter och företag.

Olympos Mat & Bar strävar efter att all information, oavsett vem som äger den, ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt. I det arbetet ska vi utgå från verksamhetens behov, så att det utgör stöd för att uppnå uppsatta mål. Personuppgifter sparas inte längre än de registrerade önskar, men detta kan också påverkas av myndighetskrav och lagar.

Anmälda personuppgifter för både anställda och kunder sparas dock alltid så länge det krävs för administration.

Eftersom Olympos Mat & Bar tar betalt för sina tjänster samt har arbetsgivaransvar sparas fakturaunderlag och tillhörande personuppgifter enligt gällande bokföringsregler. De som har tillgång till personuppgifter inom Olympos Mat & Bar är administrativa resurser i funktionerna för ekonomi, kommunikation och marknadsföring. I övrigt så lämnar Olympos Mat & Bar aldrig ut personuppgifter till tredje part.

Olympos Mat & Bar har tillsatt en ansvarig för dataskydd för verksamheten. Rollen ska agera kontaktväg mellan Olympos Mat & Bar och Datainspektionen/Integritetsmyndigheten. Den ansvarige för dataskyddet har ansvaret att hantera rapporteringsskyldigheten inom 72 timmar vid dataintrång rörande personuppgifter.

Alla som berörs har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas hos Olympos Mat & Bar och få uppgifter rättade eller raderade. Begäran måste vara skriftlig på papper som undertecknas och skickas med post, tillsammans med en kopia av körkort eller annan giltig legitimation. Kontakta gärna Olympos Mat & Bar på info@olymposmatochbar.se, för vägledning. Olympos Mat & Bar återkommer inom maximalt tre månader med besked om vilka personuppgifter som finns registrerade.

I Olympos Mat & Bars:s erbjudande ingår att informera om aktiviteter och erbjudanden. De som vill avanmäla att bli informerade, kan göra det genom att kontakta Olympos Mat & Bar på info@olymposmatochbar.se.

Specifikt

Uppgifter som förmedlas över internet kan aldrig vara garanterat skyddade. Olympos Mat & Bar:s verksamhet kan därför inte ta ansvar för sekretessbrott när internet används.

Olympos Mat & Bar:s verksamhet använder cookies på ett ansvarsfullt sätt för att administrera frågor, bokningar och att administrera erbjudanden när webbplatsen används.

Användningen av cookies sker mot bakgrund av att användare konfigurerar som tillgång till internet efter dem. Cookies är små filer av information som sparas i besökarnas datorer. Det möjliggör att identifiera återkommande användare, så att funktionaliteten kan anpassas individuellt. Cookies används inte för att komma åt personlig information eller för att utvärdera innehåll i filer.

Lagringen av cookies kan förhindras genom att göra en lämplig inställning i de webbläsare som används. Om cookies blockeras begränsas också funktionaliteten på föreningens webbplatser.

Denna integritetspolicy gäller endast Olympos Mat & Bar:s webbplats. För att ge en ökad service innehåller vår webbplats länkar till andra webbplatser som inte kontrolleras av oss. Olympos Mas & Bar:s verksamhet tar inget ansvar för de integritetspolicys som andra webbplatser tillämpar.

Policyn träder i kraft 3 september 2021

Reviderades:
2021-09-03 (version 1.0)